ADVOKAT
MICAEL BOURGHARDT AB


   


Micael Bourghardt

Tel: 0431-163 20
Mobil: 070-387 69 05
Fax: 0431-41 05 58

Köpmansgatan 13
269 33 BÅSTAD

Vid mailkontakt, vänligen skicka e-post till advokatbyråns båda mailadresser:
Micael: [email protected]
Sekr: [email protected]

Org.nr 556616-4702

Plusgiro: 34 36 01-1
Bankgiro: 5371-5322
Bankgiro: 5371-5355 (klientmedel)

Hitta oss här


Inriktning
Avtals- och köprätt
Offentlig försvarare
Allmän praktik
Brottmål
Personskaderätt
Skadeståndsrätt
Målsägandebiträde
Familjerätt
LVU-, LVM- och LPT-mål

Språk
Engelska
Tyska